SERVINNIEMI, vaiheittainen asemakaavan muutos, VK2001

Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella muutetaan alueen pysäköintimääräyksiä vastaamaan lautakunnan hyväksymiä pysäköintinormeja opiskelija-asunnoille.