Seiliniitty, 240123,

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 7.12.2020 - 11.1.2021. Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta. ​

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi? ​ Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen selvitysten, palautteen ja neuvottelujen pohjalta.