Seilimäki - Lukupuro, 240118

Tavoitteena on mahdollistaa tenniskeskuksen sijoittuminen Lukupuron alueelle. Alueelle suunnitellaan myös uusia pientalotontteja Lukupurontien varteen. Nykyisiä puisto- ja viljelytoimintoja kehitetään.