Satakielenrinne, 210432

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.5.–12.6.2018.

Satakielenrinteen suunnittelu pohjautuu arkkituurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen ”Birdie” ja sitä on tarkoitus käyttää OAS:n viitesuunnitelma-aineistona.

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi?

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2019.