Satakielenrinne, 210432

Kaavamuutoksella mahdollistetaan Tapiolan uudistuvaa keskustaa ja vanhaa miljöötä täydentävä asuinrakentaminen. Suunnittelu perustuu vuonna 2017 järjestettyyn arkkitehtikutsukilpailuun.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.5.–12.6.2018. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville arviolta syksyllä 2019.

Asemakaavoituksen kulku