Ruukinranta-Tarvaspää, 250100

Tähän on koottu selvityksiä liittyen Ruukinranta - Tarvaspään asemakaavoitukseen.