Ruukinranta-Tarvaspää matkalla tulevaisuuteen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.2.2017 klo 12.50

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee tiistaina 14.2. Ruukinranta-Tarvaspää -asemakaavaehdotusta. Tavoitteena on saattaa vanha palstoituksen ja poikkeuslupien nojalla rakennettu omakotivaltainen alue asemakaavoituksen piiriin. Alueella on tällä hetkellä noin 70 omakotitaloa ja 220 asukasta. 

Ruukinranta-Tarvaspään kaava-alue rajoittuu Laajalahden luonnonsuojelualueeseen, Turunväylään ja Kehä I:een. Suurin maanomistaja alueella on Helsingin kaupunki, Espoon omistus muodostuu lähinnä vesialueista. Rakennetut kiinteistöt ovat pääosin yksityisomistuksessa.

Ruukinrantaa kaavoitetaan pientaloille, ja uutta rakennusoikeutta osoitetaan noin 32 000 k-m2. Alueelle voisi rakentaa noin 130  uutta pientaloa, joista noin 20 olisi rivitaloja. Alueelle rakennetaan korkeintaan kaksikerroksisia taloja, jolloin keskelle kokoojakadun varteen muodostuu muuta aluetta hieman tiiviimpi kyläkeskus.

Alueen muinaismuistot, arvokkaimmat rakennukset ja luontokohteet on suojeltu. Rantaraitti on osoitettu kulkemaan mahdollisimman rannassa Helsingin rajalle asti. Alueen läpi on suunniteltu pyöräilyn rantaraittiyhteyttä, joka kulkee kauempana merestä osittain ajoradalla, kuten Ville Vallgrenin tiellä. Lisäksi venesatama-alue on merkitty kaavaan nykyisessä laajuudessaan.

Aivan kaava-alueen etelärajan tuntumassa on vanhojen metsien suojeluohjelmaan sisältyvä Elfvikin metsä ja Natura-aluetta sekä Laajalahden lintuvesiensuojeluohjelman alue. Alueella on lepakoita ja liito-oravia.

Olemassa olevan pientaloalueen keskellä sijaitsevalle pääosin rakentamattomalle alueelle on sijoitettu uusi kokoojakatu Tarvaspääntie. Kadun linjauksesta on ollut paljon keskustelua ja moni kaavasta saatu palaute koski linjausvaihtoehtoja. Kunnallisteknisen yleissuunnittelun yhteydessä on käyty läpi vaihtoehtojen plussat ja miinukset. Tarkastelun johdosta on päädytty esittämään, että sijainti säilyy aiemmin nähtävillä olleen kaava-aineiston mukaisena. 

Raide-Jokerilla Akseli Gallen-Kallelan jäljille

Raide-Jokerin hankesuunnitelman kanssa samanaikaisesti on laadittu Kehä I:n tiesuunnitelmaa, jonka kanssa raitiotiesuunnitelmaa on sovitettu yhteen. Tiesuunnitelmaan kuuluu Kehä I:n ylittävä, Laajalahden ja Ruukinrannan yhdistävä Kurkijoensilta.

Raide-jokeri ylittää Kehä I:n omaa siltaansa pitkin Kurkijoensillan vieressä. Raide-jokerin reitti kääntyy tästä etelään ja jatkuu kohti Otaniemeä omalla kulku-urallaan Kehä I:n itäpuolella. Linja on sijoitettu mahdollisimman lähelle kehätietä, jotta ei aiheutettaisi haittaa suojelualueelle. Samasta syystä on luovuttu aiemmissa vaihtoehdoissa olleesta rinnakkaiskadusta. Raide-Jokerin ja luonnonsuojelualueiden yhteensovittamisen vuoksi Elfvikin metsän ja Natura-alueen sisältävä kaava-alueen lounaisosa on liitetty Lahdenpohjan asemakaavaan.

Uutta huvilakulttuuria vanhaa arvostaen

Ruukinrannan suunnittelussa huomioidaan kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta, kuten Gallen-Kallelan museo Tarvaspää. Yhteensä noin kahtakymmentä 1900-luvun alun huvilaa ja jälleenrakennuskauden omakotitaloa on esitetty suojeltavaksi

Ruukinrannan Myllyvuorella on muinaismuistolailla suojeltuja Pietari Suuren maa- ja merilinnoitukseen kuuluneita linnoituslaitteita. Alueen etelälaidalla on venesatama, jonka läheisyydessä tiedetään sijainneen tiili-ja fajanssitehdas, ja jonka vesialueella on tehty mahdollinen hylkylöydös.

esityslista 14.2.2017

Ruukinranta - Tarvaspää, 250100

Lisätiedot:

Arkkitehti Jukka Anttila, p. 043 825 1380