Luontoselvityksiä Espoossa kesällä 2013

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä
3.5.2013 klo 15.40

Kevään ja kesän aikana Kaupunkisuunnittelukeskus teettää kaavoituksen taustatietoihin tarvittavia luontoselvityksiä.  Maastossa vieraillaan huhti- elokuun aikana, toisinaan myös ilta- ja yöaikaan.

Tänä vuonna luontoselvityksiä tehdään seuraavilla alueilla:

 • Laajalahti - Turvesuo (Raidejokeri)
 • Niittykumpu - Olarinluoma - Tontunmäki
 • Tapiolan Tuuliniitty  (luontotyyppikartoitus sekä liito-oravakäynti)
 • Niittykummun Mankkaanpuron varsi (luontotyyppikartoitus sekä liito-oravakäynti)
 • Ruukinranta (liito-orava ja lepakkoselvitykset)
 • Kaitaa - Iivisniemi (yleiskaavayksikön teettämä tutkimus)

Selvityksissä tutkitaan pääsääntöisesti seuraavien lajien ja elinympäristöjen esiintymistä kohdealueella:

 • kasvillisuus
 • arvokkaat elinympäristöt
 • linnusto
 • lepakot 
 • liito-oravat
 • sudenkorennot
 • viitasammakko

Lisätietoja saat

asemakaavayksikön maisema-arkkitehdeiltä

maisema-arkkitehti Mikla Koivunen puh. 09 816 24053
maisema-arkkitehti Anu Lämsä, puh. 09 816 24115

sekä yleiskaavayksikön

erikoissuunnittelija Tanja Hämäläiseltä, puh. 09 8162 4321