Ruukinranta – Tarvaspää 250100

Kaavaehdotus oli nähtävillä 3.4.–5.5.2017.

Hankesivun kuva, ehdotus