Ruukinranta-Tarvaspää, 250100

Kaupunkisuunnittelulautakunta ehdotti kaupunginhallitukselle kaavan hyväksymistä. ja  jakoi alueen kahtia. Uudet alueet ovat Ruukinrannanmäki, 250300 ja Tarvaspää, 250400.

Hankesivun kuva, hyväksyminen

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.