Ruukinranta-Tarvaspää, 250100

Kehä I:n ja Helsingin rajan välinen alue Turunväylän eteläpuolella.

Asemakaavan tavoitteena on saattaa vanha palstoituksen ja poikkeuslupien nojalla rakennettu omakotivaltainen alue asemakaavoituksen piiriin. Samalla mahdollistetaan alueen historialliset, rakennustaiteelliset ja luontoarvot huomioonottava hallittu täydennysrakentaminen.

Kaavahanke edellyttää maankäyttösopimuksia.