Ruukinranta-Tarvaspää, 250100

Kehä I:n ja Helsingin rajan välinen alue Turunväylän eteläpuolella. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 10.10.2018 alue jaetiin kahtia: Ruukinrannanmäki, 250300 ja Tarvaspää, 250400.

Asemakaavan tavoitteena on saattaa vanha palstoituksen ja poikkeuslupien nojalla rakennettu omakotivaltainen alue asemakaavoituksen piiriin. Samalla mahdollistetaan alueen historialliset, rakennustaiteelliset ja luontoarvot huomioonottava hallittu täydennysrakentaminen.

Asemakaavoituksen kulku