Ruukinranta-Tarvaspää, 250100

Kehä I:n ja Helsingin rajan välinen alue Turunväylän eteläpuolella.

Asemakaavan tavoitteena on saattaa vanha palstoituksen ja poikkeuslupien nojalla rakennettu omakotivaltainen alue asemakaavoituksen piiriin. Samalla mahdollistetaan alueen historialliset, rakennustaiteelliset ja luontoarvot huomioonottava hallittu täydennysrakentaminen.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 10.10.2018 omiksi alueikseen erotettiin: Ruukinrannanmäki, 250300 ja Tarvaspää, 250400.

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku