Ruukinrannanmäki, 250300

Asemakaavan tavoitteena on saattaa vanha palstoituksen ja poikkeuslupien nojalla rakennettu omakotivaltainen alue asemakaavoituksen piiriin. Samalla mahdollistetaan alueen historialliset, rakennustaiteelliset ja luontoarvot huomioonottava hallittu täydennysrakentaminen.

Kaava on ollut osa nähtävillä ollutta Ruukinranta - Tarvaspää, 250100 kaavaa, josta alue erotettiin omaksi alueekseen kaupunkilautakunnan käsittelyssa 10.10.2018.

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku