Otsolahti, 211600

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 7.1.-5.2.2019.

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi?

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.