Otsolahti, 211600

Alueilla voimassaolevat vanhat rakennuskaavat ovat muuttuneet asemakaavoiksi.

Lähtökohtana on alueiden nykytilanne ja tavoitteena niiden vakiinnuttaminen vähäistä uudisrakentamista lukuun ottamatta. Asemakaavojen muutoksilla pyritään säilyttämään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinympäristön ominaispiirteet ja kaupunkikuva sekä luomaan perusta alueen peruskorjaukselle ja hoidolle.

Suojelutason määrittämiseksi alueiden rakennuskanta on inventoitu ja arvotettu.