Kaupunkisuunnittelulautakunta on 19.2.2020 päättänyt määrätä Tapiolaan rakennuskiellon jatkamisen 14.3.2022 saakka

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.3.2020 klo 9.54

Rakennuskieltoa jatketaan asemakaavan muuttamista varten vanhan Tapiolan alueella, tunnuksella 110 (Otsolahti-Itäranta) 14.3.2022 saakka. 

Kielto ei koske kulttuuriympäristöön sopivaa korjausrakentamista ja rakennuksen sisällä tapahtuvia muutostöitä tai esim. parvekkeiden lasituksen ja hissien rakentamista, joita koskevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan voi rakennusvalvontaviranomainen ratkaista kuultuaan kaavoitusviranomaista ja kaupunginmuseota.

Kaupunkisuunnittelautakunnan kokous19.2.020, pöytäkirja/ennakkotieto, asianuero 40