Otsolahti, 211600

Lähtökohtana on alueiden nykytilanne ja tavoitteena niiden vakiinnuttaminen vähäistä uudisrakentamista lukuun ottamatta. Asemakaavojen muutoksilla pyritään säilyttämään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinympäristön ominaispiirteet ja kaupunkikuva sekä luomaan perusta alueen peruskorjaukselle ja hoidolle.

Suojelutason määrittämiseksi alueiden rakennuskanta on inventoitu ja arvotettu. Alueilla voimassaolevat vanhat rakennuskaavat ovat muuttuneet asemakaavoiksi. Asuinalue sijaitsee Tapiolantien eteläpuolella Otsolahden rannalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 7.1.-5.2.2019. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2020.

Asemakaavoituksen kulku