Otaranta, 220207

Tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentamisen lisääminen ja vahvistaa Otarannan virkistys- ja palvelutoimintoja.

Kaavoitus jatkuu kahdessa osassa: Otaranta,220211 ja Serviniemi, 220408