Otaranta, 220211

Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentamisen lisääminen ja vahvistaa Otarannan virkistys- ja palvelutoimintoja.

Alue on ollut osana Otaranta, 220207 -kaavaa. Kaavan toinen osa Servinniemi, 220408  on kaavoituksessa edennyt. Tämän osan kaavoitus jatkuu vasta Kivimiehen alueen suunnittelun edistyttyä. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy tämän hankkeen kaavalliset tavoitteet. Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää valmisteluaineiston. Se asetetaan nähtäville arvioilta vuoden 2021 aikana.

Asemakaavoituksen kulku