Otaranta, 220211

Tavoitteena on mahdollistaa asuntorakentamisen lisääminen ja vahvistaa Otarannan virkistys- ja palvelutoimintoja.