Otakaari, 220505

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.2.–22.3.2016, aiemmin valmisteluaineisto oli ollut nähtävillä 2.2. - 3.3.2009.

Valmisteluaineiston jälkeen alue jaettiin kahtia (alueet 220504 ja 220505). Lainvoimainen kaava 220504 sisältää Otaniemen maanpäällisen metroaseman. 

Teknologföreningen,220212 oli OAS-vaiheessa osa Otakaari 220505 kaavaa, mutta ne erotettiin sittemmin toisistaan OAS-vaiheen jälkeen.

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi?

Kun nähtävilläolo päättyi, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2019.