Otakaari, 220505

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on sijoittaa Otakaaren varteen asuntorakentamista. Samassa yhteydessä tarkistetaan TF:n (Teknologföreningen) tontilla asemakaavan muutostarve.