Nygrannaksen tulevaisuus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.9.2015 klo 12.46

Nygrannaksen alueesta suunnitellaan Kehä II:n varressa sijaitseva pääasiassa Suurpellon keskustan ja Mankkaan palveluihin tukeutuva asuntovaltainen kokonaisuus noin 5 000 asukkaalle.

Projektipäällikkö Christian Ollus esitteli hanketta ja puheenjohtajana toimi kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Pirjo Kemppi-Virtanen. Tilaisuudessa asukkaat esittivät paljon kysymyksiä, jotka suurelta osin liittyivät liikenteeseen, rakentamiseen ja luontoarvoihin.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan (KSL) päätökseen tutustumalla saa tarkempaa tietoa tulevista suunnitelmista:  Ote KSL pöytäkirjasta 10.6.2015

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää nähtävillä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS):  Nygrannas, 241700_OAS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan liittyvää muuta aineistoa löytyy hankkeen omilta nettisivuilta.

Tilaisuudesta koostettiin muistio, josta voi lukea asukkaiden mielipiteitä ja kaupungin edustajien vastauksia kuntalaisille.

Tilaisuuden muistio