Nygrannas, 241700

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta suunnitelmien, selvitysten sekä erilaisten neuvottelujen jälkeen kaavaehdotuksen 

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 11.4.2018 kaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Kaavaehdotusta valmistellaan.

OASIn nähtävilläolon jälkeen Kilonväylä, 240902 -suunnittelualue on erotettu Nygrannaksen asemakaavasta omaksi asemakaavan muutoksekseen.