Nygrannas, 241700

Alueelle asemakaavoitetaan asuntoja, toimitiloja, julkisia palveluja ja virkistysaluetta.

Nygrannaksen alueesta suunnitellaan Kehä II:n varressa sijaitseva pääasiassa Suurpellon keskustan ja Mankkaan palveluihin tukeutuva, viihtyisä ja paikalliset erityispiirteet huomioiva asuntovaltainen kokonaisuus noin 5 000 asukkaalle. Asukasmäärä täsmentyy jatkosuunnittelussa. Asemakaava edellyttää maankäyttösopimusta.