Niittyportti, 212218

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.9.-3.10.2017.

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi?

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2019.