Niittyportti, 212218

Tavoitteena on muuttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialue asuinkortteliksi täydentämään Merituulentien varren uudistuvaa kokonaisuutta.

Hanke on lainvoimainen.  Päätökseen voi tutustua kohdassa Päätökset ja pöytäkirjat. Kaava-aineistoon voi tutustua sivulla Hyväksyminen

Asemakaavoituksen kulku