Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS (pdf, 750 Kt), joka on päivätty 19.3.2010 ja muutettu 21.3.2016.

Valmisteluaineisto oli nähtävillä 13.6.–8.7. ja 25.7.–31.8.2011 välisinä aikoina osana laajempaa kokonaisuutta (kaava:Niittykummun keskus (metrokeskus), 212306) . Aineisto löytyy sivun alalaidasta.

Espoon asemakaavaprosessi on muuttunut vuoden 2014 alussa ja valmisteluaineiston nähtävillä pitäminen on korvautunut osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpidolla. Kaavaprosessiin ei ole tullut muita muutoksia. T