Kaavaehdotus

Alue jaettiin valmisteluaineiston jälkeen neljään osaan: Kolme muuta kaavaa ovat:
Niittykummun keskus (metrokeskus), 212306, Gräsankartano, 321523 ja Riihitonttu, 211833. Riihitontusta erotettiin myöhemminomakseen ielä Tonttumuori, 211834

Kaupunkisuunnittelukeskus laati suunnitelmien, selvitysten ja erilaisten neuvottelujen jälkeen kaavaehdotuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta.  

Ehdotus oli nähtävillä 30.5.–29.6.2016.  

Tutustu tarkemmin kaavaprosessiin