Hyväksymiskäsittelyssä

Kaava on lainvoimainen.

Valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen 26.2.2018.

Kaupunginhallitus (KH) hyväksyi 29.1.2018 maanomistajien sekä Espoon kaupungin välillä allekirjoitetut maankäyttösopimukset (4 kpl) sekä maankäyttösopimukset ja esisopimukset alueiden luovuttamisesta (7 kpl), Lisäksi KH päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 31.8.2017 ehdottaa kaupunginhallitukselle kaavan hyväksymistä.

Sopimusneuvottelut

Kaupungin ja maanomistajien kesken on neuvoteltu maankäyttösopimukset (4 kpl) sekä maankäyttösopimukset ja esisopimukset alueiden luovuttamisesta (7 kpl), jotka on allekirjoitettu tammikuun 2018 aikana.

Kaavatalous

Niittykallion asemakaavan muutoksen investoinnit kohdistuvat ennen kaikkea katujen ja kunnallistekniikan verkostojen uudistamiseen. Espoon kaupungille syntyy tuloja maankäyttömaksuista sekä erilaisista verotuloista ja liityntämaksuista. Kaavataloudellisesti Niittykummun aluetta on tarkoituksenmukaista tarkastella kokonaisuutena. Useat kaava-alueiden kunnallistekniikan hankkeet, kuten metroasema ja uudet katuyhteydet, ovat välttämättömiä myös oman kaava-alueensa ulkopuolisten alueiden toiminnallisuuden kannalta. Kokonaisuutena alueen kaavataloudelliset vaikutukset tarkentuvat suunnittelu- ja toteutustyön edetessä. Tämän hetken arvioiden mukaan investointikulut pystytään kattamaan maankäytön tuloilla.

BREEAM-ympäristöluokitus

Niittykummun alueelle haetaan parhaillaan BREEAM Communities -ympäristöluokitusta. Luokituksella pyritään ohjaamaan ja kannustamaan korkealaatuiseen ja kestävän kehityksen mukaiseen alueen suunnitteluun ja toteutukseen. Luokitus edellyttää asemakaavalla tapahtuvan ohjauksen lisäksi myös alueen tulevien toteuttajien sitouttamista tavoitteisiin