Hakalehdonmäen lainvoimainen kaava mahdollistaa Merituulentien parantamisen ja Niittykallio Niittykummun kehittymisen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.4.2018 klo 10.04

Keskiviikkona 25.4.2018 kuulutettiin lainvoimaiseksi kaksi asemakaavaa: Niittykummun Niittykallio ja Hakalehdonmäki Tapiolassa.

Hakalehdonmäen asemakaava mahdollistaa Merituulentien parantamisen. Niittykumpu jatkaa kehittymistään lainvoimaistuneen Niittykallion kaavan myötä.

Hakalehdonmäki

ilmakuva

Hakalehdonmäen asemakaavan/muutosehdotuksen tavoitteena on Merituulentien perusparantaminen 1+1 kaistaisena pääkatuna. Pääpaino suunnitelmassa on kadun kevyen liikenteen väylien, liittymien, pysäkkien parantaminen ja kaupunkikuvan säilyttäminen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan ja kaavamuutoksen 28.2.2018, kokouksen pöytäkirja

Niittykallio

ilmakuva

Niittykalliossa mahdollistetaan uusi tiivis asuinrakentaminen Niittykummun metroaseman välittömään läheisyyteen. Uudet kerrostalot keskittyvät Niittykallion itä-, etelä- ja länsireunoille, rajaamaan  kaupunkikuvallisesti arvokkaan alueen. Alueen alkuperäiset kerros- ja rivitalot suojellaan ja nykyiset toimistorakennukset sekä valtaosa pientaloista tullaan purkamaan.

Valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen 26.2.2018; kokouksen pöytäkirja/pykälä 16

Lisätietoa

Lisätietoa löytyy hankesivuilta:

Niittykallio, 212307