Niittykallio, 212307

Niittykummun lounaisreunan täydennysrakentaminen asumista varten.

Kaava on lainvoimainen.