Mimerkinkuja, 210211

Tavoitteena on mahdollistaa kahden asuinkerrostalon rakentaminen kahden purettavan liikerakennuksen paikalle Kalevalantien eteläpuolella osoitteissa Mimerkinkuja 3 ja 8.

Purettavien rakennusten välissä on yleinen pysäköintialue, joka liitetään korttelialueeseen.

Hanke oli kaavaehdotuksena nähtävillä osana Maarinsolmun kaava-aluetta (alue 221400), josta se on nyt erotettu omaksi muutokseksi hyväksymiskäsittelyä varten.