Miestentie, 220721

Asemakaavoituksessa muutetaan Miestentie kakkosen tontin käyttötarkoitus paloasemaa ja opiskelija-asumista varten. Samalla tarkistetaan tonttien ja katualueen rajoja.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää valmisteluaineiston. Se asetetaan nähtäville arviolta kevätkaudella 2020.

Asemakaavoituksen kulku