Menninkäisentie, 210313

Asemakaavoituksella muutetaan tontinrajoja. Asuintonttien 12054/1 ja 12055/1 tonttirajoja laajennetaan siten, että asunto-osakeyhtiö Ketjun pysäköinti pysyy kokonaisuudessaan yhtiön omalla tontilla. 

Tällä hetkellä autopaikat sijaitsevat osittain kaupungin maalla. Muutoksen myötä tontin rajat vastaavat paremmin julkisiksi ja yksityisiksi miellettyjä alueita.

Asemakaavamuutoksella lisäksi suojellaan asuinrakennukset.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 12.10.–10.11.2020. Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluaineisto. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2021

Asemakaavoituksen kulku