Menninkäisentie, 210313

Tämän kaavahankkeen sivu on siirtynyt Espoon uuteen verkkosivustoon

Asemakaavoituksella muutetaan tontinrajoja. Asuintonttien 12054/1 ja 12055/1 tonttirajoja laajennetaan siten, että asunto-osakeyhtiö Ketjun pysäköinti pysyy kokonaisuudessaan yhtiön omalla tontilla. 

Tällä hetkellä autopaikat sijaitsevat osittain kaupungin maalla. Muutoksen myötä tontin rajat vastaavat paremmin julkisiksi ja yksityisiksi miellettyjä alueita.

Asemakaavamuutoksella lisäksi suojellaan asuinrakennukset.

Kaavaehdotus nähtävillä 6.4.–5.5.2021.

Asemakaavoituksen kulku