Maarintie, 221005

Osallistumis- ja arviointinsuunnitelma nähtävillä 19.4.–18.5.2021. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto nähtävillä Espoon uudella sivustolla.

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa rakennusten käyttötarkoitusta siten, että se sallii opetus- ja tutkimustoiminnan lisäksi toimistokäytön ja julkiset rakennukset. Samalla osoitetaan ratkaisu vielä käyttämättömälle rakennusoikeudelle ja lopputilanteen edellyttämille autopaikoille.

Suunnittelussa huomioidaan suunnittelualueen läheisyydessä sijaitseva Laajalahden Natura-alue.