Maarinsolmu, 221400

Asemakaavan muutoksen lähtökohtana on osoittaa Maarinsolmun eritasoliittymän tarvitsema aluevaraus. Kaupunkikuvallisesti korostetaan Maarinsolmua Tapiolan keskuksen pohjoisena pääsisääntulona.

Kaava sisältää Kalevalantien varrella kolme uutta asuinkorttelia, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 28 000 k-m2.

Eritasoliittymään liittyvien ramppien sekä kevyenliikenteen reittien tarvitsema aluevaraus ulottuu huoltoaseman, sähköaseman sekä Kimmeltien rivitalojen korttelialueille. Näissä kortteleissa ajantasakaavan käyttötarkoitus ja määräykset säilyvät ennallaan.

Tavoitteena on rakentaa uuden korttelin eteläpuolelle Hopealehto-niminen puisto, johon sijoitetaan hulevesien viivytyspainanne.

Kaavan nähtävilläolo on päättynyt ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti, että tämän kaava-alueen ja Hagalundinkallion muu rakentaminen ja rakennusten sijoittelu päätetään samassa yhteydessä. Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku