Maarinkulma, VK2002

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 7.9.–21.9.2020. Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta. ​

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi? ​

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen selvitysten, palautteen ja neuvottelujen pohjalta.