Maarinkulma, VK2002

Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen tavoitteena on jaotella tontille osoitettu rakennusoikeus uudelleen. Muilta osin nykyinen, voimassa oleva asemakaava jää voimaan. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 7.9.–21.9.2020. Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe

Kaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2020.

Asemakaavoituksen kulku