Maarinkulma, VK2002

Kaavaehdotus nähtävillä 26.10.–24.11.2020. Nähtävilläoloaikana voit antaa muistutuksen kaavaehdotuksesta. ​

Hankesivun kuva, ehdotus

Mitä seuraavaksi?​ ​
Kun kaavaehdotuksen nähtävilläolo päättyy, kaava etenee hyväksymisvaiheeseen. Jos kaavaan tehdään merkittäviä muutoksia, ehdotus tulee uudelleen nähtäville. ​