Maarinkulma, VK2002

Tämän kaavahankkeen sivu on siirtynyt Espoon uuteen verkkosivustoon.

Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen tavoitteena on jaotella tontille osoitettu rakennusoikeus uudelleen. Muilta osin nykyinen, voimassa oleva asemakaava jää voimaan. 

Kaava on lainvoimainen. Kaupunkisuunnittelulautakunta (KSL) hyväksyi 28.4.2021 kaavamuutoksen.

Asemakaavoituksen kulku