Maarinkulma, VK2002

Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen tavoitteena on jaotella tontille osoitettu rakennusoikeus uudelleen. Muilta osin nykyinen, voimassa oleva asemakaava jää voimaan. 

Kaavaehdotus nähtävillä 26.10.–24.11.2020.. Tutustu ehdotukseen sivulla Kaavaehdotus.

Tämä kaava siirtyy hyväksymisvaiheeseen tai tulee uudelleen nähtäville arviolta vielä tänä syksynä 2020.

Asemakaavoituksen kulku