Maarinaukion kaavaehdotus

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten ja erilaisten neuvottelujen jälkeen kaavaehdotuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta.Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.12.2016 kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Kaavaehdotus on nähtävillä 9.1.–7.2.2017.

Tästä kaavasta pieni alue on osana   -kaavaa.

Tutustu tarkemmin kaavaprosessiin.