Maari III, 221001

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutos toimisto- sekä korkeakoulu- ja tutkimuslaitosten rakennusten korttelialueella.