Maari, 220301

Tutkitaan toimisto- ja opetusrakennusten korttelin muuttamista osittain asuinrakentamiseen.

Kaava-alueelle on vireillä vaiheasemakaava (Maarinkulma, VK2002). Maarin kaava-alueen kaavoitus ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistelu voidaan aloittaa, kun vaiheasemakaava saa lainvoiman.

Maarin asemakaavamuutokseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville arviolta 2021.

Asemakaavoituksen kulku