Maari, 220301

Tutkitaan toimisto- ja opetusrakennusten korttelin muuttamista  asuinrakentamiseen.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää valmisteluaineiston. 

Asemakaavoituksen kulku