Lahdenpohja, 221800

Asemakaavalla osoitetaan Laajalahden Natura-alue ja Elfvikin vanha metsä suojelualueeksi ja mahdollistetaan Raide-Jokerin Kehä I ylittäminen.