Laakakivi - Laajalahti, eteläinen, 213308

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 1.6. - 1.7.2020. Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta. ​

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi? ​ Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen selvitysten, palautteen ja neuvottelujen pohjalta.