Laakakivi - Laajalahti, eteläinen, 213307

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 24.6.–20.8.2019.

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi? 
Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.  Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2019.