Laakakivi-Laajalahti, eteläinen, 213307

Tavoitteena on mahdollistaa entisen SOS-lapsikylän alueen kehittäminen asumiseen aiempaa tehokkaammaksi ja ympäröivän rakentamisen mittakaavaan soveltuvaksi kerrostalokortteliksi Etelä-Laajalahdessa Kehä I:n vieressä Metsäpirtintien varrella. 

Kortteliin tutkitaan rakenteeltaan entisen SOS-lapsikylän kaltaista vehreää rakennetta. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavan. Päätökseen voi tutustua kohdassa Päätökset ja pöytäkirjat. Kaava-aineistoon voi tutustua sivulla Hyväksyminen. Päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Asemakaavoituksen kulku