Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavoja Laajalahdella ja Niittykummussa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.8.2020 klo 16.21

Kaupunginhallitus päätti Laakakivi-Laajalahti (eteläinen) asemakaavan muutoksen Pohjois-Tapiolassa sekä hyväksyi maankäyttösopimuksen SOS-Lapsikyläsäätiön kanssa. Tavoitteena on kehittää tyhjilleen jäänyttä SOS-lapsikylän korttelia asuinrakentamiseen ja tehostaa maltillisesti alueen maankäyttöä. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan käyttämättömänä olevien huonokuntoisten rakennusten purkaminen ja uusien asuinrakennusten rakentaminen. Olemassa olevien rakennusten korjaaminen ei ole kannattavaa niiden huonon kunnon vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti Tontunmäen asemakaavan muutoksen Niittykummussa. Tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon rakentaminen liikerakennusten korttelialueelle ja sovittaa uudisrakennus Niittykummun tulevien asuinkerrostalojen ja Tontunmäen pientaloalueen välimaastoon.

Kaupunginhallitus keskusteli selostuksen pohjalta kaupungin koronatilanteesta ja -toimenpiteistä. Pääkaupunkiseudun yhteisiä koronalinjoja mm. maskeihin ja testaukseen liittyen valmistellaan Helsingin, Vantaan, HSL:n ja HUS:n kanssa. Kaupungin palvelutuotannossa, mm. siivouksessa ja kiinteistönhoidossa, varaudutaan mahdolliseen toiseen aaltoon. Kouluille ja oppilaiden huoltajille on lähdössä ohjeistus ennen koulutyön alkua. Ateriapalvelujen tuottajille on annettu ohjeistus kouluruokailun järjestämisestä. Ruuhkautuneisiin terveydenhuollon puhelinpalveluihin saadaan lisähenkilökuntaa kuluvalla viikolla. Matinkylän drive-in –pisteeseen lisätään näytteenottoaikoja. Koronatartuntojen jäljityssovelluksen käyttöönoton valmistelu on käynnissä. Kotihoidon ostopalvelutuottajan henkilöstökaranteeneista johtuvat asiakkaiden hoitojärjestelyt on toteutettu.

Kaupunginhallitus sai myös selostukset sote-valmistelusta, Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman valmistelusta sekä siivous- ja kuljetuspalveluiden hankinnasta.

Muut asiat päätettiin päätösehdotuksen mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslista 10.8.2020 

Kaavasivut:

Laakakivi-Laajalahti, eteläinen, 213307

Tontunmäki, 211837