Laajalahti pohjoisen kaavaehdotus

Kaupunkisuunnittelukeskus laati osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta suunnitelmien, selvitysten sekä erilaisten neuvottelujen jälkeen kaavaehdotuksen.  Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavaehdotuksen nähtävillä pidosta.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 27.11.2017–2.1.2018.