Kaavaehdotus

Raide-Jokerin hankesuunnitelma kaupunkisuunnittelulautakunnassa 20.1.2016.

Kaupunkisuunnittelukeskus laati kaavaehdotuksen, jonka kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi nähtäville 16.11.2016. Kaavaehdotus oli nähtävillä 5.12.2016–5.1.2017.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 24.5.2017 tekemästä hyväksymispäätöksestä valitettiin HaO:n (Hallinto-oikeuteen).