Laajalahti pohjoinen, 120324

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Raide-Jokerin tarvitsema aluevaraus ja varikkoalue Kurkijoenpuistoon.